• 7 ธันวาคม 2023
  1. Home
  2. วัดแขก วิธีไหว้

ป้ายกำกับ: วัดแขก วิธีไหว้

ดวง
บูชาพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขก วิธีไหว้แบบใหนให้สมหวัง Ep1

บูชาพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขก วิธีไหว้แบบใหนให้สมหวัง Ep1

หลายคนนับถือองค์เทพฮินดู การบูชาพระ