• 25 พฤษภาคม 2024

วัดเก่าแก่เมืองกำแพง วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีอายุเก่าแก่ และ ยาวนานมาก รูปแบบสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบเดียวกับศิลปะแบบจังหวัดสุโขทัย วันนี้ หวยสด จึงอยากจะเพื่อน ๆ ไปยังวัด พระสี่อิริยาบถ จังหวัดกําแพงเพชร ไปดูมณฑปพระสี่อิริยาบถ ที่มีอายุเก่าแก่กันเลยค่ะ

พาเที่ยววัดโบราณ วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร

ประวัติวัดพระสี่อิริยาบถ

วัดพระสี่อิริยาบถ หรือ ที่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดพระยืน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ของ จังหวัดกำแพงเพชร ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 ซึ่งเป็นวัดขนาดใหญ่ และ มีโบราณสถานที่เป็น เอกลักษณ์สำคัญ คือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความเหมือนกับวัดเชตุพน และ วัดพระพายหลวง ของจังหวัดสุโขทัย ตามตำนาน ที่ดูได้จากจารึกลานเงิน ที่พบบริเวณเจดีย์รอบมณฑป ได้ระบุไว้ว่า ในสมัยพระยาสอย เป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร พระมหามุนีรัตนโมลี ผู้เป็นลูก คือ ผู้ที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/r6wAbVv1MRV8

สิ่งที่น่าสนใจของวัดพระสี่อิริยาบถ

  • พระสี่อิริยาบถ หรือ พระพุทธรูป 4 ปาง

ที่วัดแห่งนี้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และ สำคัญ คือ แต่ละทิศของมณฑป จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทั้ง 4 ปาง หรือ 4 อิริยาบถ ได้แก่ อิริยาบถยืน ( ปางประทานอภัย ) อิริยาบถเดิน ( ปางลีลา ) อิริยาบถนั่ง ( ปางมารวิชัย ) และ อิริยาบถนอน ( ปางไสยาสน์ ) จึงเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ด้วย

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/r6wAbVv1MRV8

โดยปัจจุบัน จะเหลือเพียงองค์พระอิริยาบถยืน ( ปางประทานอภัย ) ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์กว่าอิริยาบถอื่น ๆ โดย องค์พระอิริยาบถนั่ง ( ปางมารวิชัย ) จะเหลือเพียงช่วงตักและขา องค์พระอิริยาบถเดิน ( ปางลีลา ) เหลือส่วนองค์พระ และขาสามารถเห็นท่าทางในการเดิน และ องค์พระอิริยาบถนอน ( ปางไสยาสน์ ) แทบไม่เหลือส่วนที่มองออกว่าเป็น พระนอนแล้ว โดยพระพุทธรูปดังกล่าว มีพระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปที่เหมือนศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชร คือ พระนลาฏกว้างพระหนุเสี้ยม

วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร
  • พระมหาวิหาร

พระมหาวิหาร เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้า ตัวพระวิหารนี้ตั้งอยู่บนฐาน 2 ชั้น ฐานชั้นล่างก่อด้วยศิลาแลง เป็นฐานแบบบัวลูกแก้วอกไก่รอบลานประทักษิณ ประดับด้วยราวลูกกรงศิลาแลงโดยรอบ ส่วนฐานวิหารชั้นบน มีมุขเด็จ ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง ด้านบนมีแท่นอาสนะสงฆ์ และ ฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปอีกด้วย

  • บ่อตัดศิลาแลง

บ่อตัดศิลาแลง ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เป็นบ่อที่ใช้ในการตัดศิลาแลง ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ก่อนที่จะนำ ไปใช้ในการสร้างวัดต่อไป

วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/r6wAbVv1MRV8

วัดพระสี่อิริยาบถ กําแพงเพชร เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลิง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยทางวัดได้เปิดให้เข้าชมความสวยงาม และ ศิลปะที่เก่าแก่ พร้อมทั้งสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ตัเงแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ถือว่าเป็นวัดที่พลาดไม่ได้ หากได้เดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนๆ หวยสด ต้องแวะให้ได้เลยนะคะ

admin

Read Previous

วัดพระปรางค์ สิงห์บุรี เจดีย์โบราณคู่เมือง

Read Next

ท่องเที่ยวไหว้พระ วัดเก่าแก่ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี